zaawansowane »
wr na stron gwn rejestracja | logowanie   
.
.
Historia
.
Budowa
.
Ekologia
.
Wykorzystanie
.
Drzewa i krzewy ozdobne
Zdrowie
Sadownictwo
Przemysł
Leśnictwo
.
Systematyka
.
Literatura
.
Słownik terminów
.
Słownik nazw drzew i krzewów
.
Lista Opisów Drzew
.
.
.
Sztuka
.
Ciekawostki
.
Galerie
.
Tapety
.
Sondy
.
.
.
Drzewa i krzewy ozdobne

Dobr i sadzenie rolin drzewiastych

Roliny drzewiaste speniaj przede wszystkim podstawowe funkcje ozdobne, co jest gwnym celem zieleni na terenach oglnouzytkowych, oraz w ogrodach. One te wraz z rolinnoci zieln ksztatuj estetyk otoczenia.

Pokrj rolin ma due znaczenie dla kompozycji, ponadto jest czsto na tyle charakterystyczny, e ju z dalszej odlegoci mona poprawnie rozpozna gatunek roliny. W zwizku z tym dzieli si roliny wedug sposobu wzrostu na kilka form wzrostowych, te za wedug ksztatu na pokroje. (zobacz Pokroje). Znaczne rnice wystpuj w pokroju drzew zalenie od zagszczenia. W zwarciu drzewa s wysze, a korony tworz mae, wskie, podczas gdy na wolnej przestrzeni drzewa s nisze, a ich korony s szerokie, rozoyste.

Take barwa lici, kwiatw i owocw, a w zimie take barwa kory (pdw) jest intensywniejsza w penym owietleniu ni w cieniu. Odmiany barwolistne trzeba wic sadzi w socu, gdy wwczas tylko wyksztac waciw barw. Dla kompozycji rolinnych terenw zieleni maj przede wszystkim znaczenie pokroje drzew, gdy drzewa sadzi si przewanie tak, aby mogy si w peni rozrosn i wyksztaci swj pokrj. Natomiast mniejsze znaczenie maj pokroje krzeww, gdy sadzi si je przewanie w zwarciu, tworzc grupy. Sadzc w terenach zieleni byliny i kwiaty letnie, na ogl wypenia si nimi w sposb zwarty paszczyzny.

Sadzenie drzew liciastych

Rozmieszczenie drzew

Drzewa sadzi si przewanie pojedynczo (jako tzw. solitery), po kilka lub po kilkanacie w lunych grupach, wzgldnie rzdami wzdu cigw komunikacyjnych lub bardziej zwarcie jako osony, nazywane niekiedy szpalerami lub pasem ochronnym. W adnym przypadku nie powinno si sadzi drzew zbyt gsto, gdy wwczas nie wyksztac one waciwej sobie korony. Na og odstpy midzy drzewami nie powinny by mniejsze ni poowa przecitnej rednicy korony, przy czym drzewa wymagajce penego owietlenia naley sadzi rzadziej. Sadzc drzewa w jednym rzdzie, mona je nieco zagci, gdy bd one miay dobre owietlenie z gry i z dwch bokw, jednak jako najmniejsz rozstaw dla drzew rednich i duych uwaa si 4 m. Minimalna odlego drzew od budynkw winna by nie mniejsza ni przecitna rednica korony. Bliej mona sadzi tylko drzewa due przy budynkach niskich (parterowych), gdy korony ich rozwin si ponad budynkami (minimalna odlego winna wynosi 3 m).

Niezalenie od wymaga samych drzew i wzgldw kompozycyjnych rozmieci trzeba drzewa tak, aby moliwie najatwiej mona byo wykonywa czynnoci pielgnacyjne, gwnie koszenie trawnikw, do czego uywa si obecnie coraz wikszych kosiarek.

Kompozycje drzew

Szkki produkuj drzewa ozdobne w trzech formach:
  • naturalnej (od dou ugazione)
  • krzewiastej - majce od dou kilka pni (3-5)
  • plennej - majce pie i koron.
Produkcja taka stwarza moliwo rnego komponowania grup drzew ju w modoci. W zestawieniach kompozycyjnych naley poza wielkoci i pokrojem wykorzysta rwnie kontrast. barw, na przykad: jasnozielone sadzi obok ciemnozielonych, o liciach biaych (srebrnych), tych (zotych) lub czerwonych sadzi pojedynczo albo po kilka na tle drzew zielonych, na tle budynku wzgldnie trawnika czy grupy niskich krzeww. Ponadto naley wykorzystywa barw kwiatw oraz por kwitnienia, a take zabarwienie pdw (np. brzozy, platany itp.). Poszczeglne elementy rolinne, gwnie drzewa, winny stanowi wzgldem siebie, jak rwnie w stosunku do zabudowy, kompozycyjn cao oraz spenia funkcje zdrowotne (zatrzymywanie kurzu, wyciszanie haasu itp.) i estetyczne. Bardzo celowe jest podwietlanie rolin noc, gdy podnosi to znacznie ich efekty dekoracyjne, co jest nie bez znaczenia dla ludzi pracujcych na nocnej zmianie, ktrzy w czasie przerwy oraz przychodzc lub wychodzc z pracy, mog je oglda.

Sadzenie drzew i krzeww iglastych

Rozmieszczenie i kompozycje rolin iglastych

Roliny iglaste s przewanie zimozielone, wskutek czego stale przedstawiaj prawie jednakow warto dekoracyjn. Tylko nieliczne, Bp. cyprynik, metasekwoja, modrzew - trac licie na zim. Pokroje iglakw s na og regularne: stokowate, kolumnowe, kuliste, niektre za tworz formy poce (rozesane, cielce si). Ta regularno sylwetki, rwnoczenie przewanie ciemnozielona barwa igie czy usek powoduj, e wiksze jednorodne grupy iglakw wygldaj raczej sztucznie. Bardzo korzystne s zestawienia rolin iglastych z liciastymi, szczeglnie zimozielonymi lub ozdobnymi z kwiatw i owocw, a w okresie zimy take z barwnych pdw. Iglaki winny by szerzej stosowane w pobliu budynkw administracyjnych, klubw, wietlic i w innych miejscach, gdzie przebywa stale duo ludzi. Nie naley sadzi rolin iglastych w pobliu rolin liciastych o wiotkich gazkach (np. wierzby biaej zwisajcej), gdy gazie poruszane przez wiatr utrcaj mode przyrosty, szczeglnie jode, sosen i wierkw.

Roliny iglaste rozmieszcza si pojedynczo lub po kilka w niewielkich grupach, a tylko wyjtkowo tworzy si z nich wiksze kompozycje, np. jako ywopoty czy te w zastpstwie trawnika (formy poce). Rozstawa rolin iglastych winna. by taka, aby zapewniaa moliwo swobodnego rozrastania si wszerz - jest to szczeglnie wane przy sadzeniu iglakw w ssiedztwie budynkw.

Drzewa iglaste oraz wiksze krzewy rozesane sadzi si w odstpach od 3 do 5 m, natomiast inne krzewy wiksze i rednie co 2-3 m, a mniejsze od l do 2 m. Sadzc wiksze drzewa przy wysokich budynkach, naley zachowa odlego od ciany dla drzew wskich 5-6 m, a dla pozostaych 8-10 m. Formy poce stosowane jako roliny okrywkowe (w zastpstwie trawnika) winny po kilku latach cakowicie pokry teren.

wierki z bliska i z daleka

wierki z bliska i z daleka (rozmieszczenie wierkw)

wiek i szybko wzrostu waniejszych gatunkw drzew

wiek i szybko wzrostu waniejszych gatunkw drzew
kliknij aby zobaczy powikszenie

ywopot jedno-, dwu- i wielorzdowy

ywopot jedno-, dwu- i wielorzdowy

Architektoniczne formy ywopotw

Architektoniczne formy ywopotw

Cicie otworw w ywopocie

Cicie otworw w ywopocie

Wyszukiwarki w DiK
O leksykonie
przewodnik po serwisie
historia serwisu
napisz do nas
zareklamuj się

Ikonki w serwisie:
- Informacje,
- Systematyka,
- Pomoc,
Link - Link

Valid HTML 4.01 Transitional

©2000-2014 drzewa.net | Wsplpraca | Prawa autorskie | SEO Monitor by MyPagerank.Net